מודיעין ובילוש

על המערך

מערך המודיעין של החיל הוא גוף מקצועי בתחומי האיסוף, הבילוש, ההערכה והמחקר בהיבט המודיעיני הפלילי ומגבש את תמונת המודיעין השלמה לכל החיל.
מגזר המודיעין עובד בשיתוף פעולה עם ארגונים חשאיים בתוך צה"ל ומחוצה לו.
מערך המודיעין פרוס בכל יחידות החיל ומרבית פעילויותיו סודיות ומסווגות. במערך השיטור בא המודיעין לידי ביטוי בתפקידי הבלש המאתר עריקים ומביא למעצרם, רכז המודיעין אשר אוסף מידע מודיעיני על עריקים ומש"ק ההערכה אשר חוקר ע"פ המודיעין שברשותו את מיקום העריק ומצבו הכלכלי, החברתי וכו'.. במערך החקירות מצויים בלשים אשר עורכים תצפיות ומעקבים אחר חשודים בעבירות הפליליות השונות, רכזי מודיעין המרכזים את המידע המודיעיני על החשודים בכדי ליצור תמונה כוללת ומש"קי הערכה אשר עורכים מחקרים אודות מאפיינים פליליים כדי לצפות את פעילותם של העבריינים.
במערך הכליאה מצויים רכזי מודיעין המוצבים בבסיסי הכליאה ואוספים מידע על המתרחש בכלא כדי למנוע אירועי אלימות בכלא.

בילוש

העבודה משלבת איסוף מודיעין ביחידות ובמקומות אזרחיים באופן סמוי או גלוי, זיהוי ואיתור כתובות של חשודים/עריקים, ביצוע חיפושים ומעצרים על פי מידע מודיעיני/פקודת מעצר בסביבה אזרחית או צבאית.
כמו כן, כוללת העבודה ביצוע תצפיות על אזורים המיועדים לביצוע עבירות וביצוע מעצרים וליווים מיוחדים של חשודים/עריקים.
בנוסף, לבעלי המקצוע אחריות על אבטחת רכזי מודיעין במהלך פעולותיהם ועל קיום יחסי גומלין עם יחידות מקבילות במשטרת ישראל(בילוש, יחידת סיור מיוחדת וכו').
הבלשים מתמודדים עם אירועים חריגים מול אוכלוסיות שונות ומגוונות, ביניהן חיילים ואזרחים, תוך שימוש בכוח סביר במידת הצורך.
ההכשרה כוללת שבוע סיפוח במשטרת ישראל והכשרת קרב מגע בוינגייט.
אופי התפקיד מחייב את החייל להיות סמוי, ועל כן מתבצע בלבוש אזרחי.
משך הכשרה לאחר טירונות בסיסית, שישה שבועות בקורס בילוש.
אפשרויות שיבוץ
שירות באחד מבסיסי משטרה צבאית או משטרה צבאית חוקרת ברחבי הארץ. אפשרות הקידום הינה לתפקיד ראש צוות בילוש או קצין בילוש.
אפשרויות קידום
למתאימים יתאפשר להיות מפקדי צוות בילוש, קורס קצינים, קורס הדרכה, ביצוע הכשרות מתקדמות במסגרת צה"ל ומחוץ לצה"ל.

משק איתור והערכה

מש"ק איתור והערכה משרת במערך המודיעין של חיל המשטרה הצבאית.
תפקיד האיתור נעשה במגזר השיטור ותפקיד הערכה מבוצע ביחידת מצ"ח ובבתי הכלא.
מש"ק איתור עוסק באיתור עריקים ומשתמטים מצה"ל ומש"ק הערכה מעריך ומעשיר מידע מודיעיני בתחום הפלילי אודות משרתי צה"ל.
חלק ממידע זה נאסף ע"י רכזי מודיעין וחלקו מגיע מגורמי מודיעין חיצוניים.
סביבת עבודתם של מש"קי איתור והערכה הינה סביבה ממחושבת הדורשת חשיבה אנליטית ויצירתית. התפקיד מאתגר ודורש אמינות גבוהה.
הכשרת מש"קי איתור והערכה נמשכת כחמישה שבועות, בשבוע האחרון מתקיים פיצול לצורך התמקצעות למש"קי איתור ומש"קי הערכה.

רכז מודיעין

גילוי ומניעת עבריינות בקרב חיילי צה"ל וסיוע בחקירת עבירות הפוגעות בצה"ל. רכז המודיעין עוסק באיסוף מידע פלילי, משתמש בטכניקות תחקור ותשאול, מגייס מקורות ומפעיל אותם ביחידות שונות במטרה ליצור תשתיות מידע בנושאים הקשורים לתחומים שונים, כגון: חקירות פליליות, כליאה ותאונות דרכים. ביצוע תפקיד רכז מודיעין דורש מיומנות גבוהה, אחריות תוך גילוי אמינות וסודיות מוחלטת לאור העיסוק בנושאים רגישים. רכז המודיעין עובר סיווג בטחוני אשר יבטיח קיום דיסקרטי ומיטבי של התפקיד. אופי התפקיד מאפשר לחייל לבצע את תפקידו בלבוש אזרחי.
העיסוק בתפקיד זה תורם אישית הן מבחינת מיומנויות וכלים שרוכש החייל והן מבחינת סיכויי הקבלה לתפקיד מבצעי בתחום המודיעין במשטרת ישראל וגופים מקבילים בקהיליית המודיעין במדינת ישראל.

משך הכשרה
לאחר טירונות בסיסית, תשעה שבועות בקורס רכזי מודיעין.

אפשרויות שיבוץ
בבסיסי מצ"ח ובתי הכלא ברחבי הארץ.

אפשרויות קידום
למתאימים תתאפשר יציאה לקורס הדרכה, קורס קצינים, פיקוד על צוות מודיעין בילוש, ביצוע הכשרות מתקדמות במסגרת צה"ל ומחוץ לצה"ל.